• Home

Welkom

Welkom bij het Bureau voor Morele Vraagstukken en Geestelijk welzijn (BvMG). Bij ons staat het toepassen van filosofie, ofwel ethiek, centraal. Wat wordt er zichtbaar van onze hersenspinsels, en... wat moeten we ermee? Wij houden gebeurtenissen, ontwikkelingen en inzichten tegen het licht. Soms betreft het actuele gebeurtenissen in de samenleving of de zorg, maar vaker zijn het ongemakkelijke onderwerpen die minder de media aandacht trekken, maar wel van invloed zijn op ons doen en laten van alle dag: wat zijn onze drijfveren: is dat de deugd, de overtuiging, de naastenliefde of  toch ook angst, een verlangen gezien te worden, een innerlijke drang naar aanzien en macht? Vanuit deze onderliggende vraag zullen we uiteenlopende onderwerpen belichten en een aantal gedachten presenteren. 

 

 • De beste wensen

  De tijd is aangebroken om terug te blikken op het jaar. Het is u vast niet ontgaan dat dat op veel manieren wordt gedaan, positief en negatief, humoristisch, optimistisch, serieus of met een lichte noot. Topprestaties van atleten en grote namen die ons ontvallen zijn, staan soms naast elkaar. Een lach en een traan wisselen elkaar af. Bijna onbewust kijken we ook naar het eigen leven van het afgelopen jaar. De optimisten onder ons zullen wijzen op de prestaties, de behaalde resultaten en de hoopvolle toekomst. De pessimisten wijzen steevast op het falen van iedereen en al die keren dat ze daar voor hebben gewaarschuwd. 
  Read More
 • Roe versus Wade (op herhaling)

   Op deze site wordt al ruim aandacht geschonken aan vraagstukken rondom gezinsvorming en gezinsplanning in de joodse en christelijke traditie. Dat het abortusvraagstuk na bijna een halve eeuw opnieuw op de agenda staat, is opmerkelijk maar niet helemaal verrassend.
  Read More
 • Brexit

  Het besluitvormingsproces van de Britten om de EU te verlaten wordt zeer verschillend beoordeeld. De één spreekt over chaos en de ander over een prachtig schouwspel met veel theater. Zelf heb ik gemengde gevoelens bij het hele proces. Verbazing, soms verbijstering, maar vaker nog verontwaardiging en afkeer strijden in mij om voorrang. Aan de oppervlakte is een zeker komisch strijdtoneel zichtbaar in het Britse Lagerhuis. De premier die in de late avond haar zegje doet buiten, voor de grote deur van  Downing Street 10. Op werktijden zitten politieke partijen letterlijk lijnrecht tegenover elkaar in het Lagerhuis. Het is zichtbaar de bedoeling dat ze strijden. Dat doen ze ook in alle toonhoogtes. 'Mister speaker' beijvert zich voortdurend om de scherpe kantjes van de hoog oplopende emoties te halen en volledige chaos te voorkomen. Hoe hoog de amusementswaarde ook wordt gewaardeerd, met een politieke visie op het land heeft het hele proces weinig van doen.
  Read More
 • Duurzaam

  'Groen', 'duurzaam', 'milieu bewust', 'energie neutraal', 'hergebruik', 'circulaire economie' en ik vergeet vast nog een reeks termen en begrippen die mij moeten doordringen van mijn verkwistende leefstijl, die een wissel trekt op het leefklimaat voor allen die na ons komen. Sterker, een leefstijl die niet alleen straks, maar nu al zijn tol eist. Over de aanpak van die leefstijl wordt nogal gewichtig gedaan alsof het een moderne, eigentijdse en revolutionaire ontwikkeling is. Dat is wel wat vreemd.
  Read More
 • de boze burger

  Ik ben al enige tijd op zoek naar een omschrijving voor de 'boze burger'. Ik kan me maar moeilijk een éénduidige voorstelling maken van deze 'naaste in de samenleving'. Dat is kennelijk mijn blinde vlek, want in de politiek is de 'boze burger' populair. Hij en zij hebben over de hele linie vertegenwoordigers: bij populisten en socialisten, maar ook middenpartijen; rechts en links dingen om de gunst van de 'boze burger'. 
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5