• Home

Welkom

Welkom op de webpagina van het Bureau voor Morele vraagstukken en Geestelijk welzijn. 

In de naam zit de visie van het BvMG besloten. Het BvMG onderzoekt het persoonlijk welzijn. 

Dit onderzoek doe ik vanuit de invalhoek van de ethiek.

Ons welzijn wordt bepaald door omstandigheden die om een keuze vragen. 

Hoe kom ik tot een juiste beslissing, een verantwoorde keuze of een deugdelijk oordeel? 

Deze beslismomenten krijgen ruime aandacht. Wat doet er op dat moment toe en wat vooral niet?  

Over ethiek en moraal, de instrumenten en de toepassing ervan gaat het op deze webpagina.  Het is dringen om voorang: Oekraïne en Covid, basisvoorzieningen als wonen en verwarming. 

We zullen gezichtspunten analyseren en verklaren vanuit een ethisch perspectief.    

 

 

Ter informatie: De zoektocht naar welzijn en geluk kent een lange culturele traditie, waaruit we lering willen trekken. We zijn opgevoed in een traditie, ook al kennen we de dieperliggende mensbeelden, religies, regels en gewoontes vaak niet meer, toch blijven die beelden van belang, wanneer culturen botsen. oorlogen worden uitgevochten op kleine en grote schaal.. 

Ik heb een boek geschreven over een samenleving aan het begin van onze jaartelling waar de gemiddelde levensverwachting van vrouwen ca 25 jaar bedroeg en die van mannen enkele jaren ouder. Slavinnen bereikten veelal het twintigste levensjaar niet eens. Voor welke keuzes stonden zij? Wat waren hun idealen en hoe kregen die vorm?  

Er zijn nog exemplaren beschikbaar. (538 pagina's)

In februari 2022 verschijnt een een herziene druk van deel 1 

Voorjaar 2022 zal deel II verschijnen.

Uitgave in eigen beheer.

 

 

 

wie zal vijanden dragen

Angst en onmacht, wie zal vijanden dragen

vooraankondiging:      Jesse is geboren in het jaar najaar van 73 van onze jaartelling. Z'n moeder is gevlucht uit Jeruzalem, z'n vader is arts uit een vooraanstaande redersfamilie in Alexandrië. De jonge Jesse moet laveren tussen twee culturen. Op zoek naar een eigen identiteit krijgt hij hulp van z'n nichtje Sascha met wie hij de Hebreeuwse les volgt en een oud-strijder Elie. Hij werkt op de rederij van z'n oom. Met Sascha heeft hij een haat-liefde verhouding evenals met zijn ouders. Z'n moeder houdt vast aan het grote ideaal van een vrij land, z'n vader is in alles een burger van Alexandria. Dat maakt zijn leven soms ingewikkeld. Hij worstelt het meest met het grote zwijgen van zijn ouders over de val van Jeruzalem. Read More