• Home

Welkom

Welkom op de webpagina van het Bureau voor Morele vraagstukken en Geestelijk welzijn. 

In de naam zit de visie van het BvMG besloten. Het BvMG onderzoekt het persoonlijk welzijn. 

Ons welzijn wordt mede bepaald door de keuzes die we maken. 

Wat is een juiste beslissing, een verantwoorde keuze of een deugdelijk oordeel? 

Wat doet er toe in een afweging en wat vooral niet?    

Deze vragen worden benaderd vanuit de ethiek.

Over ethiek en moraal, de instrumenten en de toepassing ervan - bijv. bij Covid 19 - gaat het op deze webpagina.  

Ethiek kan niet zonder hoop, zonder ideaal, zonder droom. Houd moed om uw droom vast te houden, nu we ook 2022 lastig.beginnen. Ik wens u heil en zegen in uw bestaan.   

 

Ter informatie: Veel opvattingen over welzijn en geluk bedenken we niet zelf, maar zijn ontstaan in een lange culturele traditie. We zijn er mee opgevoed, ook al kennen we de achterliggende waarden niet meer. 

Ik heb een boek geschreven over een samenleving aan het begin van onze jaartelling. Hoe leefden zij?  Wat waren hun idealen en hoe kregen die vorm?  Voor welke keuzes werden ze gesteld? Er is wel een punt van aandacht. De gemiddelde levensverwachting van vrouwen bedoeg ca 25 jaren. Mannen werden enkele jaren ouder. Slavinnen bereikten veelal het twintigste levensjaar niet. 

Er zijn nog exemplaren beschikbaar. (538 pagina's)

In mei 2022 verschijnt een een herziene druk van deel 1 

Voorjaar 2022 zal deel II verschijnen.

Uitgave in eigen beheer.

 

 

 

wie zal vijanden dragen

Angst en onmacht, wie zal vijanden dragen

vooraankondiging:      Jesse is geboren in het jaar najaar van 73 van onze jaartelling. Z'n moeder is gevlucht uit Jeruzalem, z'n vader is arts uit een vooraanstaande redersfamilie in Alexandrië. De jonge Jesse moet laveren tussen twee culturen. Op zoek naar een eigen identiteit krijgt hij hulp van z'n nichtje Sascha met wie hij de Hebreeuwse les volgt en een oud-strijder Elie. Hij werkt op de rederij van z'n oom. Met Sascha heeft hij een haat-liefde verhouding evenals met zijn ouders. Z'n moeder houdt vast aan het grote ideaal van een vrij land, z'n vader is in alles een burger van Alexandria. Dat maakt zijn leven soms ingewikkeld. Hij worstelt het meest met het grote zwijgen van zijn ouders over de val van Jeruzalem. Read More