• Home

Welkom

Welkom op onze webpagina,

Wat mag u verwachten op deze website? Er staat op deze site maar één vraag centraal, namelijk: Wat is een goed leven? Dat is wel een grote vraag, maar die kan in stukjes worden geknipt. Ik hoef immers niet elke moment over het hele leven na te denken. Ik leef voor een aanzienlijk deel op structuren, gewoontes en (ongeschreven) regels en daar kan ik me best me redden. Bij gelegenheid dringen zich omstandigheden op die om een keuze of besluit vragen. Daarom maak ik een splitsing in twee soorten situaties. Situaties waar ik geen of slechts weinig grip op heb en omstandigheden die ik wel kan beïnvloeden. 

Daarmee schuif ik de eerste categorie niet als betekenisloos aan de kant. Integendeel, lastige persoonlijke en maatschappelijke omstandigheden kunnen een goed leven danig in de weg zitten, ook al heb ik daar nauwelijks invloed op. Een vraag is dan: hoe voorkom ik dat mijn leven wordt bepaald door die omstandigheden? Dat is meer dan eens een hele puzzel waar ik op deze website aandacht aan wil schenken onder de titel: angst en onmacht en deel II: angst voor onmacht

Daarnaast is er die tweede categorie, de zaken en omstandigheden waar ik invloed op heb. Misschien is dat wel vaker het geval dan ik me bewust ben. De bewuste vraag naar het goede leven is de kernvraag van de ethiek. Maar wat doet ethiek?  Aan ethiek doen is een leerproces  dat kort kan worden omschreven met een variant op een bekende slagzin: 'leer de slager z'n eigen vlees keuren'.  'Dat gaat fout!' is niet zelden de eerste reactie. De kunst van aan ethiek doen is nu juist dat ik een goede slager word. Ethiek of moraal heeft dus niet zozeer van doen met een vermanende wijsvinger 'dit is verboden' of 'dat mag niet', maar veeleer met de vraag naar 'kan ik van het leven ook een goed leven maken?'. Dit klinkt groots en gewichtig, maar dat valt mee. We doen elke dag ons best om goed te leven. Het begint al bij het opstaan: we poetsen onze tanden omdat het gezond is en fris ruikt voor mensen die dichtbij ons zitten. We ontbijten omdat het gezond is en in het verkeer passen we goed op, dat we geen gevaar zijn voor de ander. Allemaal handelingen met een ethische component. Soms is het wat minder eenvoudig. Toegegeven er soms wat moed nodig om niet te 'vluchten', maar de situatie onder ogen te zien.  Ook grote vragen kunnen in kleinere stukjes worden geknipt, zodat ze hanteerbaar worden. Daarvoor vindt u hier een aantal handvatten om zelf aan de slag met de vraag: 'Wat is in mijn situatie of vanuit mijn gezichtspunt een goed leven?' 

Ik hoop dat het u aanspreekt. 

Dan wat anders. Tal van oplossingen voor vraagstukken kennen een lange geschiedenis: gewoontes, regels en wetten die in vroeger tijden zijn ontwikkeld, gebruiken we nog steeds. Hoe is dat allemaal ontstaan? Hoe deden ze dat vroeger en hoe kwamen ze tot een antwoord? Ik heb een boek geschreven over een situatie die mijn aandacht trok. Tegenwoordig is de gemiddelde  levensverwachting ca 80 jaar. In vroeger tijden was dat  ca 25-28 jaar levensjaren. Slavinnen werden veelal niet ouder dan twintig jaar. Hoe leefden zij? Wat was hun idee van een goed leven? Het eerste deel - in een romanvorm geschreven - omvat 538 pagina's. Toegegeven, het was een experiment met veel zwoegen, maar de eerste lezers zijn enthousiast. Deel II verschijnt voorjaar 2022. 

Uitgave in eigen beheer.

 

 

wie zal vijanden dragen

Angst en onmacht, wie zal vijanden dragen

vooraankondiging:      Jesse is geboren in het jaar najaar van 73 van onze jaartelling. Z'n moeder is gevlucht uit Jeruzalem, z'n vader is arts uit een vooraanstaande redersfamilie in Alexandrië. De jonge Jesse moet laveren tussen twee culturen. Op zoek naar een eigen identiteit krijgt hij hulp van z'n nichtje Sascha met wie hij de Hebreeuwse les volgt en een oud-strijder Elie. Hij werkt op de rederij van z'n oom. Met Sascha heeft hij een haat-liefde verhouding evenals met zijn ouders. Z'n moeder houdt vast aan het grote ideaal van een vrij land, z'n vader is in alles een burger van Alexandria. Dat maakt zijn leven soms ingewikkeld. Hij worstelt het meest met het grote zwijgen van zijn ouders over de val van Jeruzalem. Read More