startpagina

mijn mening

John Stuart Mill en de bedoeling van de vrijheid van meningsuiting. In de lopende discussie over de betekenis van vrijheid van meningsuiting wordt wel de indruk gewekt dat de vrijheid van het woord een doel in zichzelf is. Je mag alles zeggen, ... maar wat zeg je dan?

meer?

leermeesters

 Veranderingen vragen om nieuwe stappen in het ongewisse. Vaste patronen vallen weg. Ontwikkelingen worden met argwaan omgeven. Wat moet ik doen? Zonder bewustwording van het verleden is er geen toekomst. Echter, wie de toekomst de rug toekeert, leeft voortdurend in het verleden. Wat leert het verleden ons voor de toekomst?

meer?

specialisme

 

Wat mag dat wel zijn, die ethiek die loont? Geen illusie, ethiek komt niet aanwaaien, Deugd is ook niet te koop; ondeugd wordt - na schade en schande - wel afgekocht, Voorkomen is echter beter dan genezen. Deugd kun je leren, door te investeren in jezelf, in medewerkers en in de organisatie. Er is literatuur, tal van boeiende filmpjes op You Tube en ook het BvMG biedt verschillende mogelijkheden: 

coaching van personen, coaching in trajecten of projecten 

ondersteuning bij visieontwikkeling 

trainingen en lezingen

meer?

ethiek loont

De oehoe observeert. Ze heeft een eigen leven. In de kostwinning gaat ze doelmatig te werk. Elke vlucht kost immers energie. Stilaan rijst de vraag: hoe doelmatig zijn wij?  Waar is onze logica, systematiek, aandacht en betrokkenheid bij de zaken die we doen? Ethiek loont en het BvMG ondersteunt u daarbij.

meer?

 
Welkom bij het BvMG, het bureau voor morele vraagstukken en geestelijk welzijn.
onder het motto ethiek loont  blikken we vooruit .
 
 
Dit motto klinkt pragmatisch en ondernemend en dat is ook de bedoeling. In ons leven staan we regelmatig voor keuzes, die om een antwoord vragen. Wij denken dat de ethiek kan helpen bij het vinden van een  juiste oplossing. Wie met 'beide benen op de grond'  wil blijven tijdens beslissende momenten, nodigen we uit om een kijkje te nemen op de volgende pagina's voor onze benadering van vraagstukken. 
De website is thans in een fase van noodzakelijk groot onderhoud.  Dit biedt ook de gelegenheid om nadere aanpassingen te doen in de tekst. Dat doen we al regelmatig bij actuele gebeurtenissen. U zult bij gelegenheid mogelijk foutmeldingen aantreffen of pagina's die tijdelijk niet bereikbaar zijn. Het doel is dat binnenkort deze site ook prettig te lezen is op de kleinere beeldschermen van tablet, i-pad en mobiele telefoon.  We werken gestaag verder in de 'restuurtjes'.