Beide uitspraken riepen nu eens weerstand op, dan weer motiveert het om grenzen te verleggen. We zoeken voortdurend grenzen op juist om ze te verleggen, niet alleen in de sport, de techniek, maar ook in ons dagelijks leven stuiten we op hindernissen die we willen nemen. 'We staan ​​​​voor uitdagingen', heet het dan. Maar hoe gaan we met die uitdagingen om. Willen we niet teveel? Onze wensen overstijgen regelmatig de aanvaardbare mogelijkheden, niet alleen materieel maar ook mentaal. De kwalijke gevolgen zien we niet alleen in de natuur en het milieu, maar ook in onszelf. Deze drang tot ontplooiing is van alle tijden en ze stoelt in ons. Om de persoonlijke ontplooiing in goede banen te leiden, bedacht de Duitse filosoof I. Kant de volgende stelregel: 'willen is kunnen'.

Wat wordt daar mee bedoeld? In feite is het een eenvoudige en logische redenering: 'Wat niet kan, kun je niet willen'. Het is zinloos om iets te willen wat niet kan. Van alles wat ik wil, moet ik eerst nagaan of het ook daadwerkelijk kan; of het redelijk is en of het uitvoerbaar is in de praktijk. De stelling: 'waar een wil is, is een weg', is in dit kader wel erg kort door de bocht. Ik moet eerst nagaan of er wel een redelijk begaanbare weg is om mijn wens te vervullen. Zo niet, dan is het raadzaam mijn wensen bij te stellen.

De stelregel 'willen is kunnen', veronderstelt dus dat wat ik wil ook daadwerkelijk tot de mogelijkheden behoort. De stelregel is vooral bedoeld om ons met beide benen op de grond te houden. Dat we waken voor overspannen verwachtingen, dat we waken voor zelfoverschatting, dat we waken voor misleiding. Het is dus zinnig dat we onze wensen, vaardigheden, afspraken etc. toetsen op de haalbaarheid ervan. Idealen stranden in een onnodig laat stadium omdat de haalbaarheid vooraf onvoldoende getoetst is. Zelfoverschatting leidt tot teleurstelling, zinloos handelen, uitputting en erger. De stelregel: 'willen veronderstelt kunnen' maakt behoedzaam, dat is geen achterdocht of gemakzucht om uitdagingen uit de weg te gaan, maar getuigt van realiteitszin.