over de status van het menselijk embryo in de joodse en de christelijke ethiek.

Een wettekst uit Mesopotamië (uit omstreeks 1700 voor onze jaartelling), is ons overgeleverd in de Semitische traditie, meer nauwkeurig:  in het Bondsboek Exodus 21:22-25. Deze tekst is in de traditie verweven met uiteenlopende opvattingen over abortus. Deze Wirkungsgeschichte  geeft inzicht in en achtergronden bij hedendaagse standpunten en vergeten opvattingen over de morele status van het menselijk embryo.   

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

{AC}  Wie ben ik? De kredietcrisis trok diepe sporen door de wereld. De vraag is thans hoe men deze hachelijke situatie verder te boven kan te komen en vooral dezelfde situatie voor de toekomst kan verhinderen? Ik stel deze vraag omdat in brede kring de verleiding postvat om min of meer op dezelfde voet verder te gaan als voorheen. 'Kopen, kopen, kopen' is de aanmoediging, ook van de minister-president. Dat wil zeggen: We kopen ons een weg uit de crisis.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Of het nu gaat om gezinsplanning, screening van de vroege zwangerschap, 20-weken echo’s, draagmoederschap, zaad- of eiceldonatie en verwante onderwerpen (toekomstige) ouderparen worden gevraagd en vooral ongevraagd geadviseerd. Dat gebeurt impliciet en subtiel maar ook expliciet en vermanend. Dat leidt regelmatig tot beladen gesprekken in kleine kring of brede maatschappelijke discussies over deze onderwerpen.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

  • 1
  • 2