Angst en onmacht, wie zal vijanden dragen

Elie loodst Jesse langs gevaren, liefde, filosofie en z'n ouders. Dat gaat moeizaam. Als jong volwassene stuit hij al vroeg op grote levensvragen als de liefde, het huwelijk en de dood. Hij en z'n tijdgenoten weten niet beter dan dat de gemiddelde levensverwachting van vrouwen 25 jaar is en van mannen enkele jaren ouder. Trouwen is voor jonge vrouwen echter een hachelijke onderneming. Eén op de tien zwangere vrouwen sterft in het kraambed. Sascha poogt zich dan ook te verzetten tegen een huwelijk dat door haar ouders wordt geregeld. Veel van Sascha's tijdgenoten denken er hetzelfde over en zoeken hun heil bij de christianoi, de christenen, om aan het huwelijk te ontkomen.  Sascha koestert een verboden liefde voor Jesse, zij wil de Joodse idealen hooghouden. Maar hoe? Ze krijgt heimelijk steun van haar stille minnaar Jesse. Hij heeft toegang tot het Museion en de grootste bibliotheek op aarde. Daar ontmoet hij niet alleen gezagsdragers, denkers, maar ook vooraanstaande artsen. Z'n moeder, gunaikè, vroedvrouw, in de Joodse wijk  en tal van anderen  vragen aandacht voor de hachelijke situatie van jonge vrouwen, maar worden tegengewerkt door de heersende hellenistische opvattingen over medisch handelen en vrouwen. Voor Jesse is er weinig tijd tot volwassenheid. Hij wordt geacht eindelijk eens een vrouw te nemen, zich te bekwamen in de welsprekendheid en de rederij over te nemen van zijn vermogende oom. Met Elie aan z'n zijde en enkele medewerkers neemt hij de uitdaging aan. Z'n levenspad kent evenwel een aantal hobbels, in een Alexandria dat steeds onrustiger wordt.

In het boek zijn gestaafde gegevens verwerkt  Voor de persoonlijke belangstelling van de lezer zijn verwijzingen toegevoegd naar de relevante bronnen. Het eerste deel (omvat ca 550 pagina's (gedrukt). 

Het boek zal ook als E-book worden aangeboden.

 

 

 

Afdrukken