Het 'BvMG' staat voor Bureau voor Morele vraagstukken en Geestelijk welzijn. Het is door J.G. te Lindert opgericht in 1998.  Het BvMG is een zelfstandig en onafhankelijk bureau voor morele vraagstukken van personen en organisaties. Deze zelfstandige werkwijze  is bewust gekozen. Het biedt de mogelijkheid om volgens eigen maatstaven en opvattingen te kunnen denken en schrijven, maar ook om zonder last of ruggespraak te kunnen werken. De persoonlijke ontplooiing staat ook centraal in ons werk, met de primaire vraag: wat kunnen we voor u betekenen?  Geen misverstand: Zienswijzen worden gevormd door voorkeuren, ervaringen, opleiding, belangen en actuele omstandigheden. Dat geldt ook voor het BvMG, dus voor mij. Het is naar mijn idee de taak van de filosoof om omstandigheden inzichtelijk te maken, te omschrijven, te analyseren. Daarvoor is een logische aanpak het best geschikt. In de rubriek ethiek ga ik daar uitvoerig op in.   Daarom is er op deze website ruime aandacht voor de visie en de werkwijze. Het BvMG heeft daardoor ook een specifieke  benadering van (complexe) vraagstukken. Door de jaren heen is ruime ervaring opgedaan met de rationele reconstructie van uiteenlopende morele dilemma's. Deze methodiek delen we graag met u en wordt ingezet om kwesties te verhelderen en oplossingen aan te dragen.  De auteur studeerde theologie aan de deeltijdopleiding in Utrecht en promoveerde vervolgens in de filosofie met de nadruk op de joodse en westerse medische ethiek op het onderwerp: de morele status van het menselijk embryo. Promotor: prof.dr. E. Schroten van de Universiteit Utrecht & Dr. P. van Boxtel namens het Leo Beack College in Londen: het opleidingscentrum van het opperrabbinaat voor de westelijke wereld.

 

Afdrukken