Het 'BvMG' staat voor Bureau voor Morele vraagstukken en Geestelijk welzijn. Het is door J.G. te Lindert opgericht in 1998.  Het BvMG is een zelfstandig en onafhankelijk bureau voor morele vraagstukken van personen en organisaties. Deze zelfstandige werkwijze  is bewust gekozen. Het biedt de mogelijkheid om volgens eigen maatstaven en opvattingen te kunnen denken en schrijven, maar ook om zonder last of ruggespraak te kunnen werken. De persoonlijke ontplooiing staat ook centraal in ons werk, met de primaire vraag: wat kunnen we voor u betekenen?  Geen misverstand: Zienswijzen worden gevormd door voorkeuren, ervaringen, opleiding, belangen en actuele omstandigheden. Dat geldt ook voor het BvMG, dus voor mij. Het is naar mijn idee de taak van de filosoof om omstandigheden inzichtelijk te maken, te omschrijven, te analyseren. Daarvoor is een logische aanpak het best geschikt. In de rubriek ethiek ga ik daar uitvoerig op in.   Daarom is er op deze website ruime aandacht voor de visie en de werkwijze. Het BvMG heeft daardoor ook een specifieke  benadering van (complexe) vraagstukken. Door de jaren heen is ruime ervaring opgedaan met de rationele reconstructie van uiteenlopende morele dilemma's. Deze methodiek delen we graag met u en wordt ingezet om kwesties te verhelderen en oplossingen aan te dragen.  De auteur studeerde theologie aan de deeltijdopleiding in Utrecht en promoveerde vervolgens in de filosofie met de nadruk op de joodse en westerse medische ethiek op het onderwerp: de morele status van het menselijk embryo. Promotor: prof.dr. E. Schroten van de Universiteit Utrecht & Dr. P. van Boxtel namens het Leo Beack College in Londen: het opleidingscentrum van het opperrabbinaat voor de westelijke wereld.

 

Afdrukken E-mailadres

wie zal vijanden dragen

Angst en onmacht, wie zal vijanden dragen

vooraankondiging:      Jesse is geboren in het jaar najaar van 73 na chr. in Alexandria.  Z'n moeder is gevlucht uit Jeruzalem toen de Romeinen de stad belegerden, z'n vader is van oorsprong arts uit een vooraanstaande redersfamilie. De jonge Jesse moet laveren tussen de hellenistische denkbeelden van z'n vader en de joodse idealen van zijn moeder. Op zoek naar een eigen identiteit krijgt hij hulp van z'n nichtje Sascha met wie hij de Hebreeuwse les volgt en een oud-verzetsstrijder Elie, die werkt op de rederij van z'n oom. Met Sascha heeft hij een haat-liefde verhouding evenals met zijn ouders. Z'n moeder houdt vast aan het grote Judese ideaal van een vrij land, z'n vader is inmiddels lid van de wijkraad waar hij met enkele anderen de belangen van 180.000 joden in de stad vertegenwoordigt.  Dat alles maakt het leven van Jesse soms ingewikkeld. Hij worstelt echter het meest met het grote zwijgen van zijn ouders over de verwoesting van de tempel en de gevolgen ervan. Read More