Het 'BvMG' staat voor Bureau voor Morele vraagstukken en Geestelijk welzijn. Het is door J.G. te Lindert opgericht in 1998.  Het BvMG is een zelfstandig en onafhankelijk bureau voor morele vraagstukken van personen en organisaties. Deze zelfstandige werkwijze  is bewust gekozen. Het biedt de mogelijkheid om onafhankelijk te kunnen werken. De persoonlijke ontplooiing is uitgangspunt in de benadering: Hoe maakt u een goede keuze?  Daarbij gaat het niet om de keuze, maar om u, om jou. Het BvMG wil u instrumenten aanbieden waarmee u een gefundeerde keuze kunt maken. De keuze, het besluit of het oordeel zelf is aan u, aan jou.

De bijdrage van het BvMG aan de besluitvorming is het inzichtelijk maken van een vraagstuk of een situatie door middel van een 'correcte analyse' en vervolgens een 'reconstructie' van de argumenten om een haalbare keuze of een toegepast oordeel te kunnen formuleren. 

De auteur studeerde theologie aan de deeltijdopleiding in Utrecht en promoveerde vervolgens in de filosofie met de nadruk op de joodse en westerse medische ethiek op het onderwerp: de morele status van het menselijk embryo. Promotoren: prof. dr. E. Schroten, hoogleraar ethiek aan de Universiteit Utrecht & Dr. P. van Boxtel verbonden aan het Leo Beack College in Londen: het opleidingscentrum van het opperrabbinaat voor de westelijke wereld.

 

Afdrukken E-mailadres

wie zal vijanden dragen

Angst en onmacht, wie zal vijanden dragen

vooraankondiging:      Jesse is geboren in het jaar najaar van 73 van onze jaartelling. Z'n moeder is gevlucht uit Jeruzalem, z'n vader is arts uit een vooraanstaande redersfamilie in Alexandrië. De jonge Jesse moet laveren tussen twee culturen. Op zoek naar een eigen identiteit krijgt hij hulp van z'n nichtje Sascha met wie hij de Hebreeuwse les volgt en een oud-strijder Elie. Hij werkt op de rederij van z'n oom. Met Sascha heeft hij een haat-liefde verhouding evenals met zijn ouders. Z'n moeder houdt vast aan het grote ideaal van een vrij land, z'n vader is in alles een burger van Alexandria. Dat maakt zijn leven soms ingewikkeld. Hij worstelt het meest met het grote zwijgen van zijn ouders over de val van Jeruzalem. Read More