Meer handen aan het bed, kan dat?

De aandacht voor de zorg blijft hoog op de agenda van politiek en samenleving staan. Het mag ook best wat kosten, vinden we.  "We zijn er voor mekaar, voor mekaar, te helpen nietwaar?" Het zijn mooie woorden, maar kunnen we dat allemaal nog wel waarmaken, nu de vergrijzing zich steeds meer laat voelen?

Lees meer

Kwaliteit van zorg: waar gaat het over?

Regelmatig word ik door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en welzijn (hierna: NVTZ) verblijd met studies over actuele zaken, waaronder een notitie van de wetenschappelijke advies raad (WAR) van de NVTZ , getiteld, 'Tussen Besturing en Samenleving' en een brochure over kwaliteit in de zorg, getiteld, 'Zienderogen beter'.

Lees meer

Goede zorg doet thuiskomen

Goede zorg doet thuiskomen  Twee kernbegrippen waar toezicht in de zorgverlening op is gericht: ‘zorg’ en ‘kwaliteit’. Maar waar staan deze begrippen eigenlijk voor? 

Lees meer

Tuitjenhorn

Kanttekeningen bij het  ‘rapport van de evaluatiecommissie Tuitjenhorn’

Huisarts Tromp diende een kankerpatiënt op zijn sterfbed een dosis morfine toe. Korte tijd later overleed de man. Een dodelijke dosis was het oordeel. Of ging het om palliatieve zorg voor een patiënt in de terminale fase?

Lees meer