De democratie en ik

Ik heb een stem in een democratie. M'n belangstelling voor de gekozen vertegenwoordiging neemt echter af.  Dat is deels te verklaren uit de mogelijkheden om op eigen kracht in het publieke domein actief te zijn. De sociale media hebben een ongekende breed bereik, en helpen me dus een handje. Politiek en opinie is niet meer voor een selecte groep, maar nu ook van mij  (geheel herzien in september/oktober 2018)

Lees meer

Politiek en romantiek

Het huidige politieke bedrijf loopt op gewoontes en tradities, waarvan de  onderliggende waarden reeds goeddeels zijn afgedankt. Maar de vraag is: hoe lang nog? Partijprogramma’s (als ze er al zijn) worden overheerst door de noodzaak van sanering van Europese Unie, Groningen, schulden, lucht en bodem.

Lees meer

Stem wijzer

Een column schrijven met enige tijdloze elementen is bijna ondoenlijk. De maatschappelijke en politieke ontwikkelingen gaan in een dermate ongestructureerd snel tempo dat er amper nog een lijn te volgen is. Daar draagt het gedrag van 'Donald van de overkant' aan bij.

Lees meer

Omgang met ongeboren leven

Omgang met ongeboren leven gezien in de morele context

 1.         Inleiding en probleemstelling

‘De vraag is: wie mogen we het leven aandoen?’. Aldus Ten Kate[1] in een debat naar aanleiding van het synoderapport Mensen in Wording[2]dat onder meer handelt over de omgang met het menselijk embryo en over vragen rondom het gebruik van prenatale diagnostiek bij de opsporing van aangeboren aandoeningen.

Lees meer

Met de zorgvrager aan het roer

Met de zorgvrager aan het roer. Wat is nog de identiteit van een zorgorganisatie, wanneer de zorgverlening is geweven in tal van opgelegde regels en de zorgvrager onzichtbaar is? De overheid, zorgverzekeraar, de inspectie voor de gezondheidszorg, artsenorganisaties,  vakbonden  en anderen hebben elk hun eigen belangen, normen, indicatoren en kaders waarbinnen de zorg dient te worden uitgevoerd[1].

Lees meer