een nepparlement

De uitspraak van ‘spreker’ dat de sturing van Nederland wordt gecontroleerd door een “nepparlement” haalde breeduit de media. Wat evenzeer prikkelt is de reactie van de neoliberaal Alexander Pechtold op 'spreker'. Hij meende dat voorzitter Van Miltenburg  ‘spreker’ tot de orde had mogen roepen. Zijn roep om inperking van de vrijheid van meningsuiting is opmerkelijk juist op het podium van de parlementaire democratie, maar staat niet op zichzelf. Kritiek op een democratisch stelsel of beginsel ligt gevoelig, in weerwil van de vrijheid van meningsuiting. Wie de sturing van de overheid, dus het parlement en ook de pers op de korrel neemt, begeeft zich op glad ijs. Pagina is aangepast in september 2018.

 

Lees meer

homo economicus

tussen rede en begeerte

Inflatie is een geliefd instrument om de mens aan te zetten tot kooplust. Immers elke dag dat het vermogen in de oude sok zit wordt het minder waard;  kun je er dus minder voor kopen.

Lees meer

Cultuur van angst

Een cultuur van angst. Er heerst een zeker onbehagen in de samenleving, dat gepaard gaat met een onverschilligheid tegenover de omgeving, de gemeenschap en de toekomst. Nee, ze is niet alleen het gevolg van de crises die de afgelopen jaren over de wereld trokken. De crises zijn veeleer het gevolg van een onderliggende doelloosheid.

Lees meer

Angst in de cultuur

Vrees voor...", "...bezorgd over...", "...angst voor...". We horen het dagelijks uit de mond van politici, beleidsmakers en voorlieden van maatschappelijke organisaties als het gaat over de overheidsfinanciën, crises,  milieuvervuiling, terrorismedreiging, werkloosheid, discriminatie, gebrek aan solidariteit, krimp van de bevolking, de voedselveiligheid, de beschikbaarheid van natuurlijke grondstoffen en ik kan nog wel een tijdje doorgaan. Ook dichterbij huis, in eigen kring, horen we vrienden, familie, buren en collega's de zorgen uiten over hypotheekrenteaftrek

Lees meer