homo economicus

tussen rede en begeerte

Inflatie is een geliefd instrument om de mens aan te zetten tot kooplust. Immers elke dag dat het vermogen in de oude sok zit wordt het minder waard;  kun je er dus minder voor kopen.

Lees meer

Cultuur van angst

Een cultuur van angst. Er heerst een zeker onbehagen in de samenleving, dat gepaard gaat met een onverschilligheid tegenover de omgeving, de gemeenschap en de toekomst. Nee, ze is niet alleen het gevolg van de crises die de afgelopen jaren over de wereld trokken. De crises zijn veeleer het gevolg van een onderliggende doelloosheid.

Lees meer

Angst in de cultuur

Vrees voor...", "...bezorgd over...", "...angst voor...". We horen het dagelijks uit de mond van politici, beleidsmakers en voorlieden van maatschappelijke organisaties als het gaat over de overheidsfinanciën, crises,  milieuvervuiling, terrorismedreiging, werkloosheid, discriminatie, gebrek aan solidariteit, krimp van de bevolking, de voedselveiligheid, de beschikbaarheid van natuurlijke grondstoffen en ik kan nog wel een tijdje doorgaan. Ook dichterbij huis, in eigen kring, horen we vrienden, familie, buren en collega's de zorgen uiten over hypotheekrenteaftrek

Lees meer

  • Naast Corona wakker worden

    De titel zou een jongensdroom kunnen zijn na een avondje stappen, of juist een nachtmerrie zodra je ontredderd de ogen open hebt en de pijnscheuten door het voorhoofd razen en zij er toch minder mooi uitziet dan gisteravond. De realiteit is dat we vrijwel allemaal naast Corona wakker worden, zonder een avondje te stappen, maar Corona naast ons ontwaren in ons naakte bestaan. Dat idee bekroop me na de persconferentie van de premier gisteravond. Getekend: 22 april 2020, inmiddels is het 18 november 2021.
    Read More
  • 1

wie zal vijanden dragen

Angst en onmacht, wie zal vijanden dragen

vooraankondiging:      Jesse is geboren in het jaar najaar van 73 van onze jaartelling. Z'n moeder is gevlucht uit Jeruzalem, z'n vader is arts uit een vooraanstaande redersfamilie in Alexandrië. De jonge Jesse moet laveren tussen twee culturen. Op zoek naar een eigen identiteit krijgt hij hulp van z'n nichtje Sascha met wie hij de Hebreeuwse les volgt en een oud-strijder Elie. Hij werkt op de rederij van z'n oom. Met Sascha heeft hij een haat-liefde verhouding evenals met zijn ouders. Z'n moeder houdt vast aan het grote ideaal van een vrij land, z'n vader is in alles een burger van Alexandria. Dat maakt zijn leven soms ingewikkeld. Hij worstelt het meest met het grote zwijgen van zijn ouders over de val van Jeruzalem. Read More