Het huidige politieke bedrijf loopt op gewoontes en tradities, waarvan de  onderliggende waarden reeds goeddeels zijn afgedankt. Maar de vraag is: hoe lang nog? Partijprogramma’s (als ze er al zijn) worden overheerst door de noodzaak van sanering van Europese Unie, Groningen, schulden, lucht en bodem.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Een column schrijven met enige tijdloze elementen is bijna ondoenlijk. De maatschappelijke en politieke ontwikkelingen gaan in een dermate ongestructureerd snel tempo dat er amper nog een lijn te volgen is. Daar draagt het gedrag van 'Donald van de overkant' aan bij.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Omgang met ongeboren leven gezien in de morele context

 1.         Inleiding en probleemstelling

‘De vraag is: wie mogen we het leven aandoen?’. Aldus Ten Kate[1] in een debat naar aanleiding van het synoderapport Mensen in Wording[2]dat onder meer handelt over de omgang met het menselijk embryo en over vragen rondom het gebruik van prenatale diagnostiek bij de opsporing van aangeboren aandoeningen.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Met de zorgvrager aan het roer. Wat is nog de identiteit van een zorgorganisatie, wanneer de zorgverlening is geweven in tal van opgelegde regels en de zorgvrager onzichtbaar is? De overheid, zorgverzekeraar, de inspectie voor de gezondheidszorg, artsenorganisaties,  vakbonden  en anderen hebben elk hun eigen belangen, normen, indicatoren en kaders waarbinnen de zorg dient te worden uitgevoerd[1].

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

De uitspraak van ‘spreker’ dat de sturing van Nederland wordt gecontroleerd door een “nepparlement” haalde breeduit de media. Wat evenzeer prikkelt is de reactie van de neoliberaal Alexander Pechtold op 'spreker'. Hij meende dat voorzitter Van Miltenburg  ‘spreker’ tot de orde had mogen roepen. Zijn roep om inperking van de vrijheid van meningsuiting is opmerkelijk juist op het podium van de parlementaire democratie, maar staat niet op zichzelf. Kritiek op een democratisch stelsel of beginsel ligt gevoelig, in weerwil van de vrijheid van meningsuiting. Wie de sturing van de overheid, dus het parlement en ook de pers op de korrel neemt, begeeft zich op glad ijs. Pagina is aangepast in september 2018.

 

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

wie zal vijanden dragen

Angst en onmacht, wie zal vijanden dragen

vooraankondiging:      Jesse is geboren in het jaar najaar van 73 van onze jaartelling. Z'n moeder is gevlucht uit Jeruzalem, z'n vader is arts uit een vooraanstaande redersfamilie in Alexandrië. De jonge Jesse moet laveren tussen twee culturen. Op zoek naar een eigen identiteit krijgt hij hulp van z'n nichtje Sascha met wie hij de Hebreeuwse les volgt en een oud-strijder Elie. Hij werkt op de rederij van z'n oom. Met Sascha heeft hij een haat-liefde verhouding evenals met zijn ouders. Z'n moeder houdt vast aan het grote ideaal van een vrij land, z'n vader is in alles een burger van Alexandria. Dat maakt zijn leven soms ingewikkeld. Hij worstelt het meest met het grote zwijgen van zijn ouders over de val van Jeruzalem. Read More