De beste wensen

U en ik horen de verhalen aan, mogelijk zitten we tussen beide partijen in. We blikken met hoop en vrees vooruit. Zeker als het gaat over de toekomst van de kinderen.  Ja, een aantal dingen zijn geslaagd, maar er zijn voor het komende tijd toch ook de nodige uitdagingen. We lieten steken vallen, hebben kansen gemist, maar gedane zaken nemen geen keer, althans vaak niet.  Toch  dringt zich de vraag op of  we wel zonder die terugblik kunnen? Uit een verhaal dat inmiddels meer dan 5000 jaar oud is, blijkt dat terugblikken soms ook nuttig kan zijn. Om je eigen geschiedenis te herschrijven. Een aangrijpend verhaal uit een ver verleden.  Het verhaal speelt zich af in Sumer, in Mesopotamiè. Het verhaalt  over een vader en een zoon. De zoon is inmiddels een succesvol zakenman en vader is vooraanstaand schrijver.  De onderlinge verhouding is echter verre van optimaal. De zoon, eens de oogappel van pa, ging al op jonge leeftijd zijn eigen weg. In zijn jeugd een weerspannige leerling die maar moeilijk op het rechte spoor was te houden. Uiteindelijk heeft de zoon het huis verlaten en ging zijn eigen weg, tot diep verdriet en schaamte van pa en de familie. Echter jaren, vele jaren later keert de zoon terug. Hij is rijk en dik geworden. Pa en zoon zoeken toenadering en pogen tot een gesprek te komen. Het wordt een lange monoloog van vader, (maar niet alles is nog leesbaar op de kleitabletten). Een vader die lang heeft geleden, woedend is geweest over wat er is gebeurd. De familie die de 'dikke oogappel' dood wenste, zodat ze hem konden vergeten.  Een vader die uiteindelijk berustte in de situatie en toch over zijn eigen schaduw heen weet te stappen en zijn zoon weer durft te gaan zien als zijn zoon. Hij wenst z'n zoon een goede toekomst ondanks een zwaar beladen verleden.  Wie het verhaal leest komt ongewild terug in de eigen tijd. Of meer nog: je gaat worstelen met de tijd, want ze lijkt soms stil staan in de wijze waarop wij dingen doen en laten. Een goed 2019 toegewenst, misschien lijkt het jaar wel weer veel op 2018 en al die jaren daarvoor, maar heeft u nu de moed om ook over uw eigen schaduw heen te stappen, dat lucht op en dat doen we als mensen al vele vele eeuwen om te kunnen hopen op een goede toekomst.