BvMG, over angst en macht

Het was in 2019 en 2020 stil op deze site. Het project is nogal uitgelopen in tijd en omvang. Er is er veel onderzoekswerk verricht dat een schat aan bruikbaar materiaal opleverde. Het eerste deel is afgerond en komt binnenkort beschikbaar. 

Inmiddels zijn bedreigingen een 'aan-mijn- bed-show' geworden, en veel vaker dan ons lief is.  Er is wereldwijd een collectieve vijand opgestaan, die in hoog tempo de samenlevingen veelzijdig ontwricht. Het gaat niet slechts om een medische, maar evenzeer om een sociale-, maatschappelijke- en economische- en emotionele ontwrichting, die zijn weerslag in de komende maand zal doen gevoelen. Het maken van evenwichtige keuzes is daarbij van cruciaal belang. Covid-19 is in de eerste plaats een gezondheidsprobleem. Wanneer dat probleem het hoofd geboden kan worden, kunnen de andere hobbels ook worden genomen, lijkt de gedachte. Er is dan ook veel voor te zeggen om het beleid af te stemmen op die groepen, die vanuit medisch gezichtpunt kwetsbaar zijn voor Covid 19. Toch wil ik hier een kanttekening plaatsen. De zorg voor de kwetsbare groepen is belangrijk, maar is het ook het belangrijkste? Ik stel daar vraagtekens bij omdat een deugdelijke gezondheidszorg alleen kan bestaan bij een stabiele en functionerende samenleving, waarin de lasten evenredig worden verdeeld. Deze last dreigt meer en meer terecht te komen bij de jeugd. Zij zijn de toekomst en de steunpilaren van de samenleving van morgen. Ik was dan ook nogal verbaasd over de beslissingen van de Gezondheidsraad en de minister dat de aankomende vaccins gaan naar kwetsbare ouderen. Ik zou denken dat de vaccins eerst aangeboden worden aan degene die in de samenleving een onmisbare taak vervullen, zoals medisch- en zorgpersoneel, docenten, orde handhaving en overige contactberoepen. Daarmee wordt de verdere ontwrichting van de samenleving enigszins vertraagd of liever: tot staan gebracht. De eenzijdige nadruk op de acute medische zorgwinst kan bij een het verder uitlopen van de pandemie een averechts effect hebben, nu de besmettingen onder jongeren toeneemt en de kans op lesuitval steeds groter wordt.     

 

Duurzaam

'Groen', 'duurzaam', 'milieu bewust', 'energie neutraal', 'hergebruik', 'circulaire economie' en ik vergeet vast nog een reeks termen en begrippen die mij moeten doordringen van mijn verkwistende leefstijl, die een wissel trekt op het leefklimaat voor allen die na ons komen. Sterker, een leefstijl die niet alleen straks, maar nu al zijn tol eist. Over de aanpak van die leefstijl wordt nogal gewichtig gedaan alsof het een moderne, eigentijdse en revolutionaire ontwikkeling is. Dat is wel wat vreemd.

Lees meer

Brexit

Het besluitvormingsproces van de Britten om de EU te verlaten wordt zeer verschillend beoordeeld. De één spreekt over chaos en de ander over een prachtig schouwspel met veel theater. Zelf heb ik gemengde gevoelens bij het hele proces. Verbazing, soms verbijstering, maar vaker nog verontwaardiging en afkeer strijden in mij om voorrang. Aan de oppervlakte is een zeker komisch strijdtoneel zichtbaar in het Britse Lagerhuis. De premier die in de late avond haar zegje doet buiten, voor de grote deur van  Downing Street 10. Op werktijden zitten politieke partijen letterlijk lijnrecht tegenover elkaar in het Lagerhuis. Het is zichtbaar de bedoeling dat ze strijden. Dat doen ze ook in alle toonhoogtes. 'Mister speaker' beijvert zich voortdurend om de scherpe kantjes van de hoog oplopende emoties te halen en volledige chaos te voorkomen. Hoe hoog de amusementswaarde ook wordt gewaardeerd, met een politieke visie op het land heeft het hele proces weinig van doen.

Lees meer

Natuur

Nederland is aan het 'naturen' geslagen. Ik doel niet op een herleving van het nudisme, maar op de aandacht voor de natuur en het welbevinden van planten en dieren. Sommigen begeven zich op macro niveau, over de opwarming en het uitputten van de aarde en de gevolgen voor het leefmilieu. Anderen zijn wat bescheidener en werpen een blik op natuurprojecten en reservaten.

Lees meer

Den Haag gaat leveren

Het lijkt er nu toch te gaan komen: de politiek gaat leveren aan Groningen zo bezweert minister Wiebes in een uitzending van 'Zomergasten' (26-8-2018). Nederig 'leveren' zonder tegenprestatie. Dat is een moedige houding een voorbeeld voor zijn collega's op onderwijs. De politiek heeft namelijk weinig oog voor de ontwikkeling van komende generaties.

Lees meer

  • Naast Corona wakker worden

    De titel zou een jongensdroom kunnen zijn na een avondje stappen, of juist een nachtmerrie zodra je ontredderd de ogen open hebt en de pijnscheuten door het voorhoofd razen en zij er toch minder mooi uitziet dan gisteravond. De realiteit is dat we vrijwel allemaal naast Corona wakker worden, zonder een avondje te stappen, maar Corona naast ons ontwaren in ons naakte bestaan. Dat idee bekroop me na de persconferentie van de premier gisteravond. Het is inmiddels 22 april 2020.  
    Read More
  • 1

wie zal vijanden dragen

Angst en onmacht, wie zal vijanden dragen

  Over de roemrijke dagen van de door Alexander gestichte en een eens zo beroemde stad is weinig overgeleverd. In de hoogtijdagen werd er amper over geschreven, de stad stond immers bij iedereen op het netvlies. Alexandria was een begrip, de tweede stad van het Romeinse Rijk. Het episch centrum van de wetenschap dankzij haar immense bibliotheek, haar alom bekende vuurtoren voor de grote havens, waar schepen uit het hele rijk aanmeerden. Inmiddels bieden historische onderzoeken een inkijkje in de stad van de vermaarde koningin Cleopatra, de joodse denker Philo, de bijbelschrijver Marcus en de artsen Soranos en Galenus. Hoe moeten we ons het leven in deze stad voorstellen? Read More