Angst voor Onmacht

De media staan bol van de bedreigingen die op ons afkopen. De weerstand groeit om al het onheil op je in te laten werken. We scrollen door over het artikel, zappen weg of de podcast breken we af. Het nieuws en de meningen dreigen te verlammen. Om het hoofd leeg te spoelen pakken we een terrasje in de zon. Thuisgekomen gaan toch de oortjes weer in; wordt de krant gelezen of doen passief mee aan een discussiepanel. De film begint weer opnieuw en gezamenlijk kijken we voor oplossingen naar Den Haag. Den Haag blijkt evenwel ook met de handen in het haar te zitten. Den Haag heeft ook geen gas, geen geld, geen personeel. Den Haag heeft asielzoekers in de aanbieding, maar gemeenten happen niet echt. Ook is er nog een voorrad CO2 en stikstof te verwerken. Ook daarvoor is de belangstelling beperkt.Dan hebben we iets verderop nog Ukraine met een kerncentrale en we schillen een appeltje met Poetin.  Oplossingen blijken niet eenvoudig voor handen en daarmee bekruip de angst voor de onmacht ons meer en meer. De hachelijke situatie in de wereld verlamt ons. Kunnen we er nog bovenuit komen?  Ja dat kan. Hoe bedreigend Poetin ook is; hoe lastig de stikstofkwestie ook mag zijn en hoe hardnekkig de asielstroom, niets is gevaarlijker voor ons dan onze angst voor onmacht. 

Ik heb geen kleine of eenvoudige totaaloplossing.  Het is mij te doen om het individueel en collectief welzijn. Dat kan ook met kleine stapjes en kleine gebaren. We hebben niet allemaal zonnepanelen, maar de benenwagen of de fiets gebruiken helpt ook om energie te besparen. Misschien kunt u uw persoonlijke inbreng eens koesteren en leren waarderen. Het is immers ook lucratief om te besparen. Gezamenlijke initiatieven dragen bij aan bsparingen. De trui zal zich deze winter uitbetalen. De mentaliteitsverandering  naar een duurzamer leven kost inspanningen, en je levert vaak comfort in.  Toch moeten we het deze winter samen zien te rooien. Ik verwacht dat we dat kunnen. Maak een lijstje van je eigen prestaties en bewonder je eigen resultaten. Dat kan onze angst voor onmacht tenminste voor een klein deel bedwingen en zorgt er voor dat we niet moedeloos in de bank wegzakken. Succes. 

BvMG, over angst en macht

Het was in 2019 en 2020 stil op deze site. Het project is nogal uitgelopen in tijd en omvang. Er is er veel onderzoekswerk verricht dat een schat aan bruikbaar materiaal opleverde. Nu ligt het eerste deel klaar en zal binnenkort naar de drukker gaan. 

Angst en macht , hoe beleven we dat nu en hoe werd dat beleefd door jongeren uit een ver verleden. Hoe werkte dat bijvoorbeeld bij de jeugd in Alexandrië in de eerste eeuw van onze jaartelling? De hoofdpersoon Jesse is zoon van een gevluchte vrouw uit Jeruzalem en een welgestelde Alexandrijnse arts uit een redersfamilie.  

Jesse houdt vanaf zijn jeugd een dagboek bij waarin hij zijn ervaringen beschrijft met een meisje waarmee hij verplicht op bijles zit: Sascha. De relatie met zijn moeder wil ook niet vlotten. Sascha, zijn studiegenote, spoort hem aan evenals Elie, een vrijgekochte slaaf. 

Jesse wordt op een dag geconfronteerd met z'n eigen dagboek wanneer z'n moeder hem opdraagt z'n kamer te ontruimen omdat hij een handelsreis gaat maken. Zal hij z'n aantekeningen maar verbranden, alle kleine opmerkingen maar wegdoen, of moet hij ze nog bewaren? We zien Jesse achter z'n bureau zitten worstelend met zijn eigen gevoelens. Daar in al die kleine en grote aantekeningen zit hij zelf in het decor van het Alexandrië in het derde kwart van de 1e eeuw. De smeltkroes van wetenschap, van oorlog, van vluchtelingen, van misbruik van de zoektocht naar een leven dat wordt bepaald door het evenwicht tussen macht en angst. 

We hopen dit boek in november 2020 beschikbaar te hebben.      

 

Duurzaam

'Groen', 'duurzaam', 'milieu bewust', 'energie neutraal', 'hergebruik', 'circulaire economie' en ik vergeet vast nog een reeks termen en begrippen die mij moeten doordringen van mijn verkwistende leefstijl, die een wissel trekt op het leefklimaat voor allen die na ons komen. Sterker, een leefstijl die niet alleen straks, maar nu al zijn tol eist. Over de aanpak van die leefstijl wordt nogal gewichtig gedaan alsof het een moderne, eigentijdse en revolutionaire ontwikkeling is. Dat is wel wat vreemd.

Lees meer

Brexit

Het besluitvormingsproces van de Britten om de EU te verlaten wordt zeer verschillend beoordeeld. De één spreekt over chaos en de ander over een prachtig schouwspel met veel theater. Zelf heb ik gemengde gevoelens bij het hele proces. Verbazing, soms verbijstering, maar vaker nog verontwaardiging en afkeer strijden in mij om voorrang. Aan de oppervlakte is een zeker komisch strijdtoneel zichtbaar in het Britse Lagerhuis. De premier die in de late avond haar zegje doet buiten, voor de grote deur van  Downing Street 10. Op werktijden zitten politieke partijen letterlijk lijnrecht tegenover elkaar in het Lagerhuis. Het is zichtbaar de bedoeling dat ze strijden. Dat doen ze ook in alle toonhoogtes. 'Mister speaker' beijvert zich voortdurend om de scherpe kantjes van de hoog oplopende emoties te halen en volledige chaos te voorkomen. Hoe hoog de amusementswaarde ook wordt gewaardeerd, met een politieke visie op het land heeft het hele proces weinig van doen.

Lees meer

Natuur

Nederland is aan het 'naturen' geslagen. Ik doel niet op een herleving van het nudisme, maar op de aandacht voor de natuur en het welbevinden van planten en dieren. Sommigen begeven zich op macro niveau, over de opwarming en het uitputten van de aarde en de gevolgen voor het leefmilieu. Anderen zijn wat bescheidener en werpen een blik op natuurprojecten en reservaten.

Lees meer

  • Naast Corona wakker worden

    De titel zou een jongensdroom kunnen zijn na een avondje stappen, of juist een nachtmerrie zodra je ontredderd de ogen open hebt en de pijnscheuten door het voorhoofd razen en zij er toch minder mooi uitziet dan gisteravond. De realiteit is dat we vrijwel allemaal naast Corona wakker worden, zonder een avondje te stappen, maar Corona naast ons ontwaren in ons naakte bestaan. Dat idee bekroop me na de persconferentie van de premier gisteravond. Het is inmiddels 22 april 2020.  
    Read More
  • 1

wie zal vijanden dragen

Angst en onmacht, wie zal vijanden dragen

vooraankondiging:      Jesse is geboren in het jaar najaar van 73 van onze jaartelling. Z'n moeder is gevlucht uit Jeruzalem, z'n vader is arts uit een vooraanstaande redersfamilie in Alexandrië. De jonge Jesse moet laveren tussen twee culturen. Op zoek naar een eigen identiteit krijgt hij hulp van z'n nichtje Sascha met wie hij de Hebreeuwse les volgt en een oud-strijder Elie. Hij werkt op de rederij van z'n oom. Met Sascha heeft hij een haat-liefde verhouding evenals met zijn ouders. Z'n moeder houdt vast aan het grote ideaal van een vrij land, z'n vader is in alles een burger van Alexandria. Dat maakt zijn leven soms ingewikkeld. Hij worstelt het meest met het grote zwijgen van zijn ouders over de val van Jeruzalem. Read More