Ethiek, het begrip kennis

De ethiek worstelt met haar imago. Of, misschien, moet ik het omkeren: ik worstel al een tijdje met mijn imago vanwege de ethiek. Mijn imago struikelt over het begrip kennis. Ik weet veel. Of laat ik het iets nuanceren: ik meende dat ik veel wist. Ik dacht het is aangeboren, een familietrek zeg maar. Het verstand, de rede, zou me niet snel in de steek laten. Dat leidde tot tal van doordachte oplossingen, zo hield ik mezelf voor. Een verstandig man, zo presenteerde ik me ook graag overdag, maar dan komt de avond.

Lees meer

Proefschrift

over de status van het menselijk embryo in de joodse en de christelijke ethiek.

4 juni 1998, J.G. te Lindert.

 Woord vooraf . Een wettekst uit Mesopotamië (uit ca. 1700 voor onze jaartelling), is ons overgeleverd in de semitische traditie in het Bondsboek Exodus 21:22-25. Deze tekst is gekoppeld aan morele codes  over de morele status van ongeboren menselijk leven.

Lees meer

Ethiek, een werkwijze

Aan ethiek doen kan op veel verschillende manieren. Het BvMG werkt al enkele decennia met de 'correcte analyse'. De werkwijze van de correcte analyse is te vergelijken met een aanpassing of verbouwing van een huis. Het leven als een gebouw dat  onderhoud en vernieuwing behoeft.  Met de 'correcte analyse' zet je als het ware jezelf, je organisatie of bedrijf  in de steigers voor 'groot onderhoud'  of 'verandering'. Je gaat kijken of je opvattingen, je idealen of je inzichten nog wel houdbaar zijn in deze tijd of dat er iets moet veranderen aan je argumenten vanwege nieuwe maatschappelijke -of wetenschappelijke inzichten.  Maar, hoe pak je dat aan? 

Lees meer

Dynamiek in de ethiek

Ethiek heeft een wat vertraagd imago, zeker in de wereld van sociale media. Het publieke oordeel is al lang en breed geveld, de politiek heeft gesproken en in een bescheiden tijdschrift volgt nog een morele nabeschouwing.  Wat is nog de betekenis van ethiek, in een snel digitaliserende wereld waarin meningen en opvattingen in een flits de wereld overgaan?  Dynamiek en ethiek, wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Lees meer

Exod.xxi,22-25, the original law

Additional thoughts to the development of the law in Exodus xxi, 22-23 in (pre-) biblical times, the orginal law or das Urgesetz

introduction There is an interesting volume of comments on Ex.21:22-25 , caused by the disagreement among scholars about many parts of the text. Still there is an ongoing debate on the law of Exod. xxi 22-25,  about the original law (das Urgesetz), the meaning of this law in early biblical culture (der Sitz in Leben), the development of the law from early biblical times onward  (the influence of ancient redactors) and the role of the law in the dialogue about abortion. Some use this law to support a point of view in favor of abortion and others deny this claim and use the text in a view against abortion. 

Lees meer

  • 1
  • 2