Ethiek loont

Het vertrekpunt van het BvMG is 'ethiek loont'. Dit is in zekere zin een opwindend uitgangspunt in een kapitalistische samenleving. Bij ethiek denken we toch vaak aan 'geven aan de ander', aan 'medemenselijkheid, aan ' een deugdelijke houding'. Dat staat toch wat op gespannen voet met 'het individualisme' en marktwerking?

Lees meer

Een 'feel-good' theorie' I

We moeten nog een enkele opmerkingen maken over Mill om vervolgens de invloed die hij heeft op het hedendaagse denken te illustreren. Vrijheid van meningsuiting is bij Mill - een beetje oneerbiedig gezegd- een middel om het leuk te houden onder elkaar. Het is een 'feel-good' theorie voor het volk. (herzien september 2018)

Lees meer

Een 'feel-good' theorie

John Stuart Mill en de bedoeling van de vrijheid van meningsuiting. In de lopende discussie over de betekenis van vrijheid van meningsuiting wordt wel de indruk gewekt dat de vrijheid van het woord een doel in zichzelf is. Je mag alles zeggen, ... maar wat zeg je dan? (bijgewerkt en herzien in september 2018)

Lees meer

Proefschrift samenvatting

over de status van het menselijk embryo in de joodse en de christelijke ethiek.

Een wettekst uit Mesopotamië (uit omstreeks 1700 voor onze jaartelling), is ons overgeleverd in de Semitische traditie, meer nauwkeurig:  in het Bondsboek Exodus 21:22-25. Deze tekst is in de traditie verweven met uiteenlopende opvattingen over abortus. Deze Wirkungsgeschichte  geeft inzicht in en achtergronden bij hedendaagse standpunten en vergeten opvattingen over de morele status van het menselijk embryo.   

Lees meer