We moeten nog een enkele opmerkingen maken over Mill om vervolgens de invloed die hij heeft op het hedendaagse denken te illustreren. Vrijheid van meningsuiting is bij Mill - een beetje oneerbiedig gezegd- een middel om het leuk te houden onder elkaar. Het is een 'feel-good' theorie voor het volk. (herzien september 2018)

Lees meer

De kracht van het individu. Vrijheid van meningsuiting heeft bij J.S. MIll vooral ook het doel om de samenleving levendig te houden. 

Lees meer

John Stuart Mill en de bedoeling van de vrijheid van meningsuiting. In de lopende discussie over de betekenis van vrijheid van meningsuiting wordt wel de indruk gewekt dat de vrijheid van het woord een doel in zichzelf is. Je mag alles zeggen, ... maar wat zeg je dan? (bijgewerkt en herzien in september 2018)

Lees meer

  • Ethiek, het begrip kennis

    De ethiek worstelt met haar imago. Of, misschien, moet ik het omkeren: ik worstel al een tijdje met mijn imago vanwege de ethiek. Mijn imago struikelt over het begrip kennis. Ik weet veel. Of laat ik het iets nuanceren: ik meende dat ik veel wist. Ik dacht het is aangeboren, een familietrek zeg maar. Het verstand, de rede, zou me niet snel in de steek laten. Dat leidde tot tal van doordachte oplossingen, zo hield ik mezelf voor. Een verstandig man, zo presenteerde ik me ook graag overdag, maar dan komt de avond.
    Read More
  • 1