Deze vraag is in toenemende mate relevant in een wereld vol meningen, inzichten en opvattingen, waarin nieuws en nepnieuws, feiten en alternatieve feiten naast elkaar worden gepresenteerd. Het is hier niet de plaats om een kennistheorie uiteen te zetten. Ik wil volstaan met enkele opmerkingen, die van belang zijn voor ons doel.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Aan ethiek doen is -wat ons betreft- gericht op een praktische oplossing. Dat houdt in dat er wordt geroeid met de riemen die er zijn. In theorie zijn er ideale oplossingen denkbaar, papier is geduldig, maar die tijd is er veelal niet in de praktijk. 

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

We moeten nog een enkele opmerkingen maken over Mill om vervolgens de invloed die hij heeft op het hedendaagse denken te illustreren. Vrijheid van meningsuiting is bij Mill - een beetje oneerbiedig gezegd- een middel om het leuk te houden onder elkaar. Het is een 'feel-good' theorie voor het volk. (herzien september 2018)

Lees meer

Afdrukken E-mailadres