De ethiek worstelt met haar imago. Of, misschien, moet ik het omkeren: ik worstel al een tijdje met mijn imago vanwege de ethiek. Mijn imago struikelt over het begrip kennis. Ik weet veel. Of laat ik het iets nuanceren: ik meende dat ik veel wist. Ik dacht het is aangeboren, een familietrek zeg maar. Het verstand, de rede, zou me niet snel in de steek laten. Dat leidde tot tal van doordachte oplossingen, zo hield ik mezelf voor. Een verstandig man, zo presenteerde ik me ook graag overdag, maar dan komt de avond.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Het vertrekpunt van het BvMG is 'ethiek loont'. Dit is in zekere zin een opwindend uitgangspunt in een kapitalistische samenleving. Bij ethiek denken we toch vaak aan 'geven aan de ander', aan 'medemenselijkheid, aan ' een deugdelijke houding'. Dat staat toch wat op gespannen voet met 'het individualisme' en marktwerking?

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Aan ethiek doen kan op veel verschillende manieren. Het BvMG werkt al enkele decennia met de 'correcte analyse'. De werkwijze van de correcte analyse is te vergelijken met een aanpassing of verbouwing van een huis. Het leven als een gebouw dat  onderhoud en vernieuwing behoeft.  Met de 'correcte analyse' zet je als het ware jezelf, je organisatie of bedrijf  in de steigers voor 'groot onderhoud'  of 'verandering'. Je gaat kijken of je opvattingen, je idealen of je inzichten nog wel houdbaar zijn in deze tijd of dat er iets moet veranderen aan je argumenten vanwege nieuwe maatschappelijke -of wetenschappelijke inzichten.  Maar, hoe pak je dat aan? 

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

We moeten nog een enkele opmerkingen maken over Mill om vervolgens de invloed die hij heeft op het hedendaagse denken te illustreren. Vrijheid van meningsuiting is bij Mill - een beetje oneerbiedig gezegd- een middel om het leuk te houden onder elkaar. Het is een 'feel-good' theorie voor het volk. (herzien september 2018)

Lees meer

Afdrukken E-mailadres