De kracht van het individu. Vrijheid van meningsuiting heeft bij J.S. MIll vooral ook het doel om de samenleving levendig te houden. 

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

John Stuart Mill en de bedoeling van de vrijheid van meningsuiting. In de lopende discussie over de betekenis van vrijheid van meningsuiting wordt wel de indruk gewekt dat de vrijheid van het woord een doel in zichzelf is. Je mag alles zeggen, ... maar wat zeg je dan? (bijgewerkt en herzien in september 2018)

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Ethiek heeft een wat vertraagd imago, zeker in de wereld van sociale media. Het publieke oordeel is al lang en breed geveld, de politiek heeft gesproken en in een bescheiden tijdschrift volgt nog een morele nabeschouwing.  Wat is nog de betekenis van ethiek, in een snel digitaliserende wereld waarin meningen en opvattingen in een flits de wereld overgaan?  Dynamiek en ethiek, wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

 

Wat is ethiek? Waar hebben we het over? Om die vraag te beantwoorden volgt hier een beknopte uitleg. Een bredere beschouwing vindt u onder de titel 'Ethiek en Moraal'. 

Lees meer

Afdrukken E-mailadres