Wat is mijn idee van een goed leven? En waar staat de samenleving voor?  Twee vragen die in dit artikel aan bod komen. 

Lees meer

Deze vraag is in toenemende mate relevant in een wereld vol meningen, inzichten en opvattingen, waarin nieuws en nepnieuws, feiten en alternatieve feiten naast elkaar worden gepresenteerd. Het is hier niet de plaats om een kennistheorie uiteen te zetten. Ik wil volstaan met enkele opmerkingen, die van belang zijn voor ons doel.

Lees meer

Aan ethiek doen is -wat ons betreft- gericht op een praktische oplossing. Dat houdt in dat er wordt geroeid met de riemen die er zijn. In theorie zijn er ideale oplossingen denkbaar, papier is geduldig, maar die tijd is er veelal niet in de praktijk. 

Lees meer

  • Ethiek, het begrip kennis

    Deze vraag is in toenemende mate relevant in een wereld vol meningen, inzichten en opvattingen, waarin nieuws en nepnieuws, feiten en alternatieve feiten naast elkaar worden gepresenteerd. Het is hier niet de plaats om een kennistheorie uiteen te zetten. Ik wil volstaan met enkele opmerkingen, die van belang zijn voor ons doel.
    Read More
  • 1