Welkom

Welkom op de webpagina van het Bureau voor Morele vraagstukken en Geestelijk welzijn. 

In de naam zit de visie van het BvMG besloten. Het BvMG onderzoekt het persoonlijk welzijn. 

Dit onderzoek doe ik vanuit de invalhoek van de ethiek.

Ons welzijn wordt bepaald door omstandigheden die om een keuze vragen. 

Hoe kom ik tot een juiste beslissing, een verantwoorde keuze of een deugdelijk oordeel? 

Deze beslismomenten krijgen ruime aandacht. Wat doet er op dat moment toe en wat vooral niet?  

Thema's  dringen om voorang. Oekra├»ne en Covid raken ieders veiligheid en gezondheid.   

We zullen zienswijzen, gezichtspunten analyseren, toetsen en verklaren aan de hand van ethische kaders.      

 

 

Ter informatie: De zoektocht naar 'een goed leven' kent een lange culturele traditie, waaruit we lallemaal putten. We zijn opgevoed in een traditie, ook al kennen we de dieperliggende mensbeelden, religies, regels en gewoontes vaak niet meer, toch blijven die beelden van belang voor ons denken, doen en laten. Maar thans botsen er culturen; oorlogen worden uitgevochten op kleine en grote schaal. Hoe kan dat, wat is de oorzaak?

Ik heb een boek geschreven over 'Angst en Macht' in een samenleving aan het begin van onze jaartelling, die werd beheerst door 'Angst en Macht'  

Er zijn nog exemplaren beschikbaar. (538 pagina's)

In de loop van 2022 verschijnt een een herziene druk van deel 1 

Najaar 2022 zal deel II verschijnen.

Uitgave in eigen beheer.