Welkom

 

Welkom,

ook even genoeg van 'Hugo-pesten'? Lees dan verder.

Er dringt zich iets op van een geweten in de samenleving. Het 'Hugo-pesten'  wordt iets minder populair, de oordelen over de aanpak van het virus worden genuanceerder, maar waar moet je het dan over hebben in de media?  Het was geleidelijk een schaamteloze vertoning geworden van Kamerleden, commentatoren, nieuwsmakers, verslaggevers en redacteuren om de minister dagelijks door het stof te trekken. Er was een zondebok, die alle pijlen ook gewillig opving van Kamerleden die na de verkiezingen graag terugkeren op de stoeltjes van het Binnenhof, en thans talkshows en praatprogramma's vullen om 'perspectief te eisen' voor  de vermoeide burger die het toch nu echt zat is. De minister opende één grote klachtenlijn en wordt nu eens bijgestaan door de minister president en dan weer eens een vakminister: voor de komende tijd gaan de pijlen richting Arie Slob. De scholen moeten immers open, maar intussen rijst de serieuze vraag wat hij te beiden heeft aan bijvoorbeeld zwangere docenten en jonge moeders? 

Het is alweer geruime tijd geleden dat ik deze pagina schreef dat we naast Corona wakker worden, toch moeten we ons daar voorlopig bij neerleggen. Het ontwikkelen van een perspectief kan voorlopig dan ook niet eenzijdig zijn gericht op het vaccin, dat duurt nog even. De schaarste aan vaccin is nijpend en roept vragen op omtrent de inrichting van de samenleving.  De gezondheidsraad legt vanuit het solidariteitsbeginsel de nadruk op de bescherming van de zwakken en de kwetsbaren. Daar is veel voor te zeggen, maar niet alles. Solidariteit kan ik alleen tonen wanneer ik zelf voldoende fit ben en zelf niet word bedreigd.  We zien inmiddels dit besef doordringen in de samenleving: 'ik moet ook aan mezelf denken'. Er is een kentering van het solidariteitsbeginsel naar het belagersbeginsel. Het belagersbeginsel stelt dat ik me mag verweren tegen een gevaar of een dreigend gevaar, ook al richt ik schade toe aan of benadeel ik mijn belager. Kuipers en Gommers stonden in de frontlinie van deze kentering en thans volgen velen, die werken in risicovolle contactberoepen, zoals agenten, docenten en kappers, om maar enkele beroepsgroepen te noemen.

Nochtans wordt het solidariteitsbeginsel verder opgerekt door de Gezondheidsraad door af te wijken van de voorschriften voor een tweede enting die FDA en EMA hebben afgegeven om toch vooral maar 'door te kunnen prikken'. Hoe wijs is dat?

Er zijn voordelen: Meer kwetsbaren krijgen alvast enige bescherming en zal mogelijk enige verlichting van de druk op de  Covid-zorg  tot gevolg hebben, is de redenering. Echter een grote kwetsbare groep jongeren blijft verstoken van scholing, ontwikkeling en inperking van de vrijheid. Het valt niet goed in te zien, waarom zij de scholing moeten ontberen en de vrijheid moeten inleveren ten gunste van anderen.  

 

E