Gezelligheid kent geen tijd.

 Over de ontwikkelingen in de zorgsector lopen de meningen sterk uiteen, als het gaat om de verzakelijking; de professionalisering. Naast instemmende geluiden is er in het werkveld op ruime schaal argwaan tegen deze ontwikkeling. Verzakelijking wordt in verband gebracht met verarming, of misschien beter: ontzieling. In de dialoog daarover valt een ondertoon van miskenning te bespeuren: “Je doet het toch niet voor het geld. Je wilt de ander wat geven.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

De Franse denker Rene Girard is op 4-11-2015 overleden.

René Girard werd in de Lage Landen bekend in religieuze kringen door de inspanningen van André Lascaris.  Lascaris ontvouwde Girards theorie van de zondebok. De ‘zondebok’, een bekend fenomeen uit de vroeg-oudtestamentische periode blijkt in ons hedendaagse bestaan nog volop te leven, zo is de idee van Girard. Nog immer zijn we geneigd om de collectieve schuld op één entiteit te laden. Op deze wijze kan de gemeenschap zich bevrijden van onrechtvaardigheid, een slecht geweten, verdachtmakingen, roddel en achterklap.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Het artikel van Tax en Lohuis, Embryodiscussie en het woord van God, podium 3 juli 2004, verwoordt de teleurstelling omtrent het politieke compromis rond embryoselectie. Het CDA en de CU hebben volgens de auteurs geen notie genomen van de christelijke waarden. De wens van ouders op een gezond leven voor hun kind gaat – volgens de auteurs – “volledig voorbij aan het feit dat bij embryoselectie leven wordt vernietigd”.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

De politiek heeft nog steeds geen eenduidige toon gevonden in de Exodus uit het Oosten. Premier Rutte zingt voortdurend ‘blijf bij mij en waak met mij, maar zijn politieke vriend Zijlstra leidt het orkest met een bewerking van de 1e grote opus van Bashar al Assad, getiteld: ‘stay away from me’.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Ken uw vrienden, want ze dragen uw schild. Er is gesteld dat door een gebrek aan visie, een gebrek aan zelfreflectie of in ons eigen termen door niet aan ethiek te doen soms hele sectoren in knoei brengt. In dit verband kan ‘cliché-matig’  worden verwijzen naar banken, die elkaar blindelings naliepen, prullaria kochten en verkochten tot ze in hebzucht ten onder gingen en velen meesleurden.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Meer artikelen...

wie zal vijanden dragen

Angst en onmacht, wie zal vijanden dragen

vooraankondiging:      Jesse is geboren in het jaar najaar van 73 van onze jaartelling. Z'n moeder is gevlucht uit Jeruzalem, z'n vader is arts uit een vooraanstaande redersfamilie in Alexandrië. De jonge Jesse moet laveren tussen twee culturen. Op zoek naar een eigen identiteit krijgt hij hulp van z'n nichtje Sascha met wie hij de Hebreeuwse les volgt en een oud-strijder Elie. Hij werkt op de rederij van z'n oom. Met Sascha heeft hij een haat-liefde verhouding evenals met zijn ouders. Z'n moeder houdt vast aan het grote ideaal van een vrij land, z'n vader is in alles een burger van Alexandria. Dat maakt zijn leven soms ingewikkeld. Hij worstelt het meest met het grote zwijgen van zijn ouders over de val van Jeruzalem. Read More