Een 'feel-good' theorie' I

We moeten nog een enkele opmerkingen maken over Mill om vervolgens de invloed die hij heeft op het hedendaagse denken te illustreren. Vrijheid van meningsuiting is bij Mill - een beetje oneerbiedig gezegd- een middel om het leuk te houden onder elkaar. Het is een 'feel-good' theorie voor het volk.

Lees meer

Afdrukken

Een 'feel-good' theorie' II

De kracht van het individu. Vrijheid van meningsuiting heeft bij J.S. MIll vooral ook het doel om de samenleving levendig te houden. 

Lees meer

Afdrukken

ken uw vrienden

Ken uw vrienden, want ze dragen uw schild. Er is gesteld dat door een gebrek aan visie, een gebrek aan zelfreflectie of in ons eigen termen door niet aan ethiek te doen soms hele sectoren in knoei brengt. In dit verband kan ‘cliché-matig’  worden verwijzen naar banken, die elkaar blindelings naliepen, prullaria kochten en verkochten tot ze in hebzucht ten onder gingen en velen meesleurden.

Lees meer

Afdrukken

cultuur van angst

Een cultuur van angst. Er heerst een zeker onbehagen in de samenleving, dat gepaard gaat met een onverschilligheid tegenover de omgeving, de gemeenschap en de toekomst. Nee, ze is niet alleen het gevolg van de crises die de afgelopen jaren over de wereld trokken. De crises zijn veeleer het gevolg van een dieper liggende doelloosheid, of beter: uitzichtloosheid.

Lees meer

Afdrukken

  • 1
  • 2