Het vertrekpunt is 'ethiek loont'. Dit is in zekere zin een uitdagend uitgangspunt. Bij ethiek denken we toch vaak aan 'geven aan de ander', aan 'medemenselijkheid, een 'deugdelijke houding'. Dat staat toch wat op gespannen voet met 'inhalen', berekenen, opbrengsten, marktwerking en soortgelijke termen?

Lees meer

Aan ethiek doen heeft wel iets weg van verbouwing. Ja ook het puin en de stof horen erbij. Even een mondkapje oip dus. De kamer komt niet zomaar op orde. Het is vaak zwoegen voor een mooi resultaat. Maar... we willen onze energie en de tijd  efficient gebruiken daarom  'rekenen' we - als het goed is - elk plan zorgvuldig door : voldoet het aan de wensen? Is het haalbaar en niet onbelangrijk: is het betaalbaar.

Lees meer

} Ethiek heeft een wat vertraagd imago, zeker in de wereld van sociale media. Het publieke oordeel is al lang en breed geveld, de politiek heeft gesproken en in een bescheiden tijdschrift volgt nog een morele nabeschouwing.  Wat is nog de betekenis van ethiek, in een snel digitaliserende wereld waarin meningen en opvattingen in een flits de wereld overgaan?  Dynamiek en ethiek, wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Lees meer

 

Wat is ethiek; waar hebben we het over, als we het over ethiek hebben? Om die vraag te beantwoorden, begin ik met een omschrijving van het begrip ethiek:

Lees meer

  • 1
  • 2