Nieuw

free joomla image slider

Welkom bij het BvMG, het Bureau voor Morele Vraagstukken en Geestelijk welzijn. Op deze e-pagina staat de filosofie centraal, met name de praktische filosfie ofwel de ethiek. Gebeurtenissen, ontwikkelen en inzichten worden tegen het licht gehouden. Nu eens betreft het actuele gebeurtenissen, maar vaker zijn het ongemakkelijke onderwerpen die minder de media aandacht trekken, maar wel van invloed zijn op ons doen en laten van alle dag, bijvoorbeeld: angst en het verlangen naar aanzien en macht. 

Er zijn op deze pagina al verschillende aspecten van angst behandeld: angst als signaalfunctie, een angst in onze cultuur, een compaasiesyndroom en een 'feel-good theorie'. Inmiddels is een onderzoek gestart naar het fenomeen angst in relatie tot macht. Welke rol spelen angst en macht in onze beslissingen? Zijn die edele motieven en deugden voor ons doen en laten wel de echte motieven, of gebruiken we die motieven en deugden om angsten te boven te komen, of een verlangen naar macht te bedekken? Kortom: Hoevaak en hoezeer bevatten onze edele motieven een dubbele bodem? Deze vragen verdienen opheldering, nu de gemeenschappelijke kaders over wat we als goed beoordelen worden ingeruild door persoonlijke besluitvormingsprocessen. Men heeft immers door de komst van de digitale media zelfstandig toegang tot wereldwijde informatie, maar ook de potentie tot wereldwijde presentatie. De digitale snelweg wordt maar beperkt getoetst en staat daardoor niet alleen open voor mogelijkheden tot het verwerven van inzicht en kennis, maar ook voor minder en meer subtiele vertekening van beleving, ervaring en beoordeling, in de vorm van fishing, loverboys, nepnieuws etc. Een ieder is meer dan ooit haar of zijn eigen redactie. Dat vraagt om een vermogen om te oordelen over informatie en presentatie. Maar hoe zit het nu met die angst en die macht in mij? 
 
Daarnaast blijft de zorgsector een punt van aandacht op de e-paginina, met de centrale vraag: wat is de betekenis van zorgverlening in een samenleving? Deze vraag lijkt zinnig en ligt in zekere zin ook onder het manifest dat spreekt over o.a.  fatsoen en adequate ondersteuning, Of concreet: wanneer bieden we als samenleving fatsoenlijke zorg? Het manifest veronderstelt een maatschappelijke visie op het begrip 'zorg'  en dus ook 'zorgverlening'. Maar wat is dat 'zorg'?  Elders op deze site is het begrip 'zorg' omschreven als  "ondersteuning tot zelfredzaamheid". Met deze drie woorden (ondersteuning tot zelfredzaamheid)  is niet alle zorg omschreven, maar wel een belangrijk doel, kader en criterium voor alle zorg die wordt gevraagd en verleend  vanaf de eerste levensdag tot de laatste levensadem: alle zorg dient tenminste ook de zelfredzaamheid te ondersteunen. Vervolgens zijn van deze omschrijving een aantal 'zorgbegrippen' af te leiden. De zorgvraag is de vraag naar ondersteuning tot zelfredzaamheid en de zorgverlening is het aanbod voor ondersteuning tot zelfredzaamheid.
 
In deze benadering staat dus vooral de individuele zorgvraag centraal. De zorgvraag die in beginsel alleen door de zorgvrager en haar of zijn omstanders kan worden geformuleerd. Hier laat ik verdere implicaties (zie verderop) rusten. Ik beperk me tot de individuele zorgvraag als uitgangspunt van zorgverlening. Wanneer dit een serieus uitgangspunt wordt in de zorgverlening dan kan de zorg een  Copernicaanse omwenteling'  tegemoet zien. Dan wordt de zorgverlening niet meer bepaald door de overheid, de zorgverzekeraar, de zorgaanbieder die de zorgverlener op pad stuurt om mij een mandje zorg te verlenen. Dan wordt de zorgverlening afgestemd op de zorgvraag van de zorgvrager en de mogelijkheden van de zorgverlener in kwestie. Kortom: de zorgvrager heeft zelf de regie over de zorgverlening, in afstemming met de zorgverlener.  Deze maatschappelijke en politieke omwenteling kan een stuk dichterbij de realisering komen na het geslaagde manifest van Gaemers en Borst. We leven thans nog met een bureaucratische macht van een verzorgingsstaat uit een verleden. Het wordt tijd dat de burger serieus genomen wordt en.. zichzelf serieus gaat nemen. Welke politici gaan dit durven??

 

 

Afdrukken