Heb je de ethiek dan altijd nodig, om je doel te bereiken?  Nee, vaak niet, er zijn al zoveel oplossingen bedacht  en tal van zaken zijn in regels, codes en kaders gegoten. Daar kunnen we in veel gevallen prima mee overweg. Maar soms word het met die regels wat veel. Soms zoveel dat we door de bomen het bos niet meer zien. Wil je in dat geval niet in nog meer regels verstrikt raken dan heb je ethiek nodig, om nieuwe wegen te bewandelen. De laatste jaren zijn we druk doende geweest om zicht te krijgen op de kwaliteit van de zorgverlening in Nederland. Om te beginnen: waar hebben we het over als we het over goede zorg hebben? Maar meer nauwkeurig  nog: "wat is zorg?"  "Dat weten we toch!" "Oh ja, wat is dat dan?" En dan wordt het stil. Dat geldt ook voor het begrip 'kwaliteit'.
 
In de praktijk blijken we zeer uiteenlopend te denken over het begrip 'goede zorg'. Dat heeft gevolgen voor de wijze waarop  de zorg wordt ingevuld, Op deze site worden enkele recente publicaties nader toegelicht en uitgewerkt en van aanvullende argumenten voorzien. De ethiek kan in deze dialoog over goede zorg een functie vervullen om de helderheid over begrippen  te vergroten, om begrippen te omschrijven en te toeten Want het maakt verschil of ik zeg: "velen vragen zorg" of "ik vraag zorg". In het laatste geval moet ik me zorgvuldig beraden op een heel aantal vragen: 'wat ik ga vragen?', 'wat ik denk te bereiken?' en 'hoe ga ik het doen?' en 'waarom ik het zo ga doen en niet anders?'. Maar,...wacht even ethiek is toch geen bedrijfsplan, dat ik moet overleggen bij de bank. Het gaat hier toch niet om een zakelijke of om een economische afweging? Met deze vragen komt de bank, wanneer ik geld wil lenen.  Ja de bank komt ook. Maar eerst komt de ethiek als het goed is. De stelling: 'ik begin een onderneming' is namelijk een voorgenomen handeling in mijn leven die staat in het kader van het leven dat ik wil gaan leiden.
 
Het leven zelf is een onderneming. In die onderneming die het leven is, kun je ook nog kapster, moeder, partner, zus, vriendin, docent yoga etc etc zijn. De ethiek vraagt dan: Wat draagt het ondernemerschap en al die 'kleine bv-tjes' bij aan jouw goede leven, en aan het goede leven van anderen?  Hier begint al onmiddellijk de vraag naar zelfreflectie, zoals in de omschrijving van ethiek is geschetst.Loont dat, die zelfreflectie?' , Ja dat loont, want het behoed je niet alleen voor calamiteiten, maar het leert je ook iets van jezelf. Blindelings anderen (vriendinnen collega's, concurrenten) volgen, die ook een eigen onderneming met bv-tjes beginnen, of hun onderneming uitbreiden kan leiden tot verlies van jezelf. Maar bovenal is niet duidelijk of het volgen van anderen leidt tot een beter leven.

 Of dat het een leven in lijden wordt. Deze morele vragen doen zich voor op alle terreinen in het leven waarin ik wezenlijke beslissingen neem. Of het nu gaat om relaties, gezinsvorming of medische behandelingen, de ethiek komt steeds om de hoek met identieke vragen. Het gaat om het nadenken, of nauwkeuriger: over de wijze waarop je nadenkt over de handeling die je zult gaan stellen, zodat je tot een beter resultaat komt.
 
Het BvMG vertrekt vanuit de stelling dat een redelijk en systematisch besluitvormingsproces vruchten afwerpt, in de kwaliteit van de uitwerking. De eigen instelling, de eigen houding en je eigen visie ontwikkelen en zorgvuldig toetsen, vergroot de kans dat het beoogde doel ook daadwerkelijk bereikt wordt. Immers ethiek gaat over dat goede leven. Je  zult hier niet lezen, wat je moet gaan doen.
 
Maar het gaat hier om het denkproces dat aan de beslissing of handeling ten grondslag ligt. In dat proces leer je ook zien wat je zelf in hand hebt en wat niet. Tal van factoren kunnen een rol spelen bij het welslagen van een goed uitgevoerd plan. Wie zich dat realiseert leert te relativeren en te communiceren en sluit compromissen in plaats van te procederen.