De dood van Socrates, door Jacques-Louis David olieverf op doek, Metropolitan Museum of Art, New York

Welkom op de site van het BvMG, (het Bureau voor Morele Vraagstukken en Geestelijk welzijn). Het jaar is begonnen, en hoe!. Velen slikken de kerstsfeer van rust en vrede in een woelige wereld thans weg.  we staan weer midden in de wereld. Er is een nieuwe wereldleider: Donald Trump. Daarnaast zijn er verkiezingen in eigen land. De verkiezingen in de VS en in ons land hebben tenminste een onderwerp gemeen, namelijk de zorg. Het gaat dan al snel over kwaliteit, geld, handen aan het bed en dure medicijnen. Maar er is ook een nieuw onderwerp: de ouderenzorg.

De ouderenzorg is sinds enige tijd een geliefd mediaonderwerp. Je bereikt het publiek en zelfs de politiek. Het kwakkelend bestaan van ouderen wordt ons door de ogen van kinderen helder gemaakt. Bij de staatssecretaris voor de volksgezondheid Martin van Rijn was het omgekeerd. Pa gaf zoon Martin te verstaan dat het her en der wat beter mocht. (de Volkskrant 4-11-2014). Hugo Borst en Carin Gaemers beperkten zich niet tot klachten in hun manifest, maar kwamen ook met een stelsel aanbevelingen  in 'Scherp op Ouderenzorg', waar geen speld tussen te krijgen is, zo ook oordeelde de 2e Kamer eensgezind. Vraag is uiteraard waarom de zorgaanbieders, met inbegrip van de politiek daar zelf niet mee  kwamen. Deze laatste vraag is fundamenteel, want ze maakt argwanend in de richting van de sturing van het gehele zorgstelsel, wanneer buitenstaanders incidenteel de koers moeten bepalen. Tegelijkertijd is het bemoedigend dat met de actie van Borst en Gaemers is aangetoond dat de zorgvrager op deze wijze aan het roer kan gaan staan om de zorg zelf vorm te geven. Maar hoe nu verder? Om te beginnen een algemene opmerking, die aan sluit op het manifest van Borst en Gaemers, namelijk wat is de rol van de zorg in de samenleving? Deze vraag lijkt zinnig en ligt in zekere zin ook onder het manifest dat spreekt over o.a. afhankelijkheid,  fatsoen en adequate ondersteuning,

Elders op deze site is al aangegeven wat ik onder zorg versta: "ondersteuning tot zelfredzaamheid".    

 

Een goed leven komt veelal niet aanwaaien. Daar moet je wat voor doen. We leren van het verleden en maken plannen voor de toekomst. Maar dat is tegelijkertijd ook onzeker. Hoe gaan we met die onzekerheid om ? Het verleden is vertrouwd. Zonder besef van het verleden is er geen toekomst. Echter, wie de toekomst de rug toekeert, leeft voortdurend in het verleden.

Lees meer

John Stuart Mill en de bedoeling van de vrijheid van meningsuiting. In de lopende discussie over de betekenis van vrijheid van meningsuiting wordt wel de indruk gewekt dat de vrijheid van het woord een doel in zichzelf is. Je mag alles zeggen, ... maar wat zeg je dan?

Lees meer

De oehoe observeert. Ze heeft een eigen leven. In de kostwinning gaat ze doelmatig te werk. Elke vlucht kost immers energie. Stilaan rijst de vraag: hoe doelmatig zijn wij?  Waar is onze logica, systematiek, aandacht en betrokkenheid bij de zaken die we doen? Ethiek loont, maar hoe dan? Een voorbeeld uit de zorgverlening: wat is goede zorg?

Lees meer